Nevladina organizacija Svetionik

Najniža tačka na zemlji

Autor:

"260q5a8.jpg"

 

Jedna interesantna činjenica spomenuta je u slijedećem kur'anskom ajetu: "Poraženi su Bizantinci,

U zemlji najnižoj, a oni će poslije poraza svog, pobijediti,

Za nekoliko godina - Allahova je naredba prije i poslije - a tog dana radovat će se vjernici."
(Kur'an, 30:2,3)

 

 

Sada je poznato da je ta zona blizu Mrtvoga mora - koja je bila scena tih bitaka, najniže mjesto na Zemlji ispod morskog nivoa.
Kur'an se osvrće na Mrtvo more u različitom kontekstu, vezanom za kazivanje o Lutu a.s. Lut, koji je bio amidžić Ibrahima a.s. bio je vjernik i Ibrahimov sljedbenik. Kada je Ibrahim napustio svoj dom u Kaldeji i otišao u Siriju i Palestinu, Lut je sa njim krenuo u dobrovoljno izgnanstvo. Narod Lutov, koji je bio ogrezao u nemoralu, njemu se smijao govoreći:

"Zar vi uistinu pristupate ljudima i presjecate put, i činite u sastajalištu svom ružno? Tad je bio odgovor naroda njegovog samo što su rekli: "Daj nam kaznu Allahovu, ako si od istinitih!"
(Kur'an, 29:29)
Kur'an iznosi priču kako je Bog uništio stanovnike tih gradova, izuzev Luta i vjernika koji su ga slijedili:
"Uistinu, Mi smo ti koji će spustiti na stanovnike ovog grada kaznu s neba, zbog toga što su griješili."
I doista smo od njega ostavili znak jasan za ljude koji razmišljaju." (Kur'an, 29:34,35)
Danas je čitav trakt istočne strane Mrtvog mora, gdje su se nalazili gradovi Sodoma i Gomora, pokriven sumpornim solima, gdje ne mogu opstati ni životinje niti biljke. Mrtvo more se na arapskom zove "Bahr Lut" , što znači Lutovo more. To je scena krajnje pustoši, koja stoji kao trajan sibmol uništenja.
Izraz "edna" u ajetu znači istovremeno najbliži i najniži. Komentatori Kur'ana, neka je Allah zadovoljan njima, su bili mišljenja da se izraz "ednal-erd" odnosi na najbližu zemlju Arabijskom poluostrvu.
Pa ipak ne možemo izbjeći i drugo značenje ove riječi. Na ovaj način Kur'an jednoj riječi daje više značenja. Najniža tačka na Zemlji je upravo ovo mjesto, koje je svjedok bitke u kojoj su poraženi Rimljani, a koje je 408,13 metara ispod morskog nivoa.

 

 

Podeli na Facebooku Podijeli sa prijateljima na facebook-u
Svetionik-islama.org

Vaktija

Sabah05:01
Izlazak sunca06:43
Podne11:27
Ikindija13:44
Aksam16:10
Jacija17:40

Radio!

Live streaming video by Ustream

Posljedni video snimci

Osmeh Muhammeda s.a.v.s.

Posljednje vijesti

Posljednji tekstovi

Izvori bereketa

Namaska vremena i njihova povezanost s vitalnošću tijela

Crne rupe u svemiru

Poslanikov san o dva mladića

Arabija će postati zemlja livada i rijeka (Zaglul en-Nedždžar)

Da li se prepoznajete: Pet razloga zašto se teško budite na sabah

Raspoloženje roditelja utiče na dijete

U Istanbulu izložen ogrtač poslanika Muhammeda a.s.

Doprinos šejha Ahmeda Didata, rhm., i njegova metodologija u debatama sa kršćanima

Predznak Sudnjeg dana: Rijeke Tigris i Eufrat počele da presušuju

Hadis

Rekao je Muhammed s.a.v.s.: "Ako nisi kadar ciniti dobra djela, onda makar ne nanosi ljudima zlo jer se i to ubraja u sadaku kojom ces se iskupiti." (Muslim)

Anketa